Bij controle in de dienstenchequesector in 2018 is in ruim de helft van de gevallen een inbreuk vastgesteld, een pak meer dan in 2015. De toename wijst vooral op een veel gerichtere controle.

De Vlaamse inspectiediensten hebben vorig jaar 254 controles uitgevoerd in de sector van de dienstenchequebedrijven. Bij ruim de helft zijn inbreuken vast gesteld. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Vlaamse sociale inspectie.

Dienstencheques zijn vouchers waarmee een uur huishoudhulp kan worden betaald. Ze mogen niet worden gebruikt voor verzorging of voor het schoonmaken van niet-private ruimtes.

Het systeem werd in 2004 in het leven geroepen om het beroep van huishoudhulp uit het zwarte circuit te halen en laaggeschoolden makkelijker aan het werk te krijgen. De cheques winnen jaar na jaar aan populariteit. Vorig jaar zijn er in ons land 133 miljoen gebruikt, waarvan 85,7 miljoen in Vlaanderen.

Digitale fraudedetectie

Dat meer fraude wordt ontdekt, lijkt vooral het gevolg van de invoering van een digitaal fraudedetectiesysteem onder Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Als het systeem mogelijke fraudegevallen signaleert, volgen gerichte inspecties.

‘Door die aanpak wordt bij dubbel zoveel inspecties fraude vastgesteld dan vroeger’, zegt het kabinet-Muyters. Toen Vlaanderen in 2015 verantwoordelijk werd voor de controle in de dienstenchequesector, werden bij bijna een derde van de inspecties inbreuken vastgesteld. Vorig jaar liep dat al op tot bijna 60 procent.

Streng

Volgens de sectorfederatie Federgon is de inspectie streng en beschouwt ze elke minimale fout als een inbreuk. Dienstencheques mogen enkel aangewend worden voor het schoonmaken van een privéwoning en niet voor ruimtes die professioneel worden gebruikt. Maar die grens is vaak dun. ‘Als een huishoudhulp een woning schoonmaakt waar ook een kinderopvang gevestigd is, wordt dat beschouwd als een niet-toegelaten activiteit’, zegt Paul Verschueren van Federgon

‘Vroeger gebeurde veel fraude met subsidies die toegekend werden aan malafide organisaties. Die richtten een bedrijf op, bouwden een netwerk uit van mensen die goedkoop dienstencheques aankochten en daarvoor vergoed werden. De organisatie nam dan huishoudhulpen in dienst die niet werkten en streek daar per dienstencheque 22,69 euro voor op bij Sodexo. Die praktijken komen veel minder voor’, getuigt CEO Jo Mellemans van Het Poetsbureau.

Drie miljoen

Bij 48 inbreuken werd vorig jaar voorgesteld de onterecht verkregen subsidies terug te vorderen. Ruim drie miljoen euro werd terug betaald.

Daan Bleus

Barbara Moens, Redactrice Politiek