rawpixel-658249-unsplash.jpg

I-Cleantech Vlaanderen

 

Vectr.Consulting bouwt instrument dat een netwerk en de relaties visualiseert op basis van ongestructureerde data.

Wie is i-Cleantech Vlaanderen? i-Cleantech Vlaanderen vzw is een clusterorganisatie die werkt omtrent schone, ecologische en klimaatneutrale technologieën. Samen met bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties is i-Cleantech Vlaanderen een katalysator voor innovatie in een verscheidenheid aan deze technologische oplossingen. Daarnaast assisteert de vzw de implementatie van deze technologieën in de samenleving.

De missie van i-Cleantech Vlaanderen is de identificatie en de ontwikkeling van cleantech concepten om de realisatie van een duurzame wereld aan te moedigen en te versnellen. i-Cleantech Vlaanderen werkt cross-sectoraal tussen bestaande organisaties en richt zich op vier domeinen: energie, water, materialen en mobiliteit.

i-Cleantech Vlaanderen is een katalysator voor innovatie in het cleantech landschap.

The challenge


Wat wilt I-Cleantech Vlaanderen? De cleantech basis verbeteren door de lancering van projecten en start-ups te versnellen, de opzet van industriële innovatiedraagvlakken te stimuleren en de implementatie van oplossingen binnen de cleantech gemeenschap tverbeteren. De combinatie van deze acties moet de cleantech basis versterken.

Hoe kan i-Cleantech Vlaanderen de cleantech basis verbeteren? Via een overzicht van de aanwezigheid van cleantech bedrijven en hun competenties enerzijds en een visualisatie van de interactie van de cleantech bedrijven binnen de economie anderzijds.

De moeilijkheid? Er zijn geen eenvoudige databronnen die schone technologie definiëren, noch bestaat er documentatie om na te gaan welke bedrijven zich met cleantech associëren en in welke mate ze dat doen. Verder zijn er geen tools beschikbaar die de interactie binnen het cleantech ecosysteem duiden of subcategorieën in het economische weefsel van een regio beschrijven.

Hoe kunnen we het landschap en de interacties in kaart brengen zonder documentatie?

Onze aanpak
 

1. Meerdere, ongestructureerde gegevensbronnen combineren we tot een basis van alle beschikbare kennis.

Sommige van deze bronnen zijn webpagina's of RSS-feeds, onder maar scannen we 1200 nieuwssites op het gebruik van bepaalde woorden uit een lijst met 3000 gerelateerde termen. Andere bronnen zijn CSV-bestanden, relationele databases en webservices. Met behulp van crawlers en semantische ontologieën analyseren we al deze data.

2.De ongestructureerde data brengen we samen in een relationele database. Dit geeft de eerste moeilijkheden aangezien ongestructureerde data niet altijd in een vooraf bepaalde en genormaliseerd structuur passen.

Onze oplossing, een embedded Neo4J graph database slaat ongestructureerde gegevens op en is tegelijkertijd in staat ad hoc query’s te verwerken en te visualiseren. Daarnaast leent deze database zich er uitstekend toe om netwerken en relaties visueel voor te stellen, één van de doelen van deze case.

De Neo4J graph database is frequent gebruikt en heeft een geavanceerde en efficiënte query-taal, Cypher. Daarnaast is het ook mogelijk om datavisualisaties op te vragen via een interne webbrowser en zijn de gegevens eenvoudig te exporteren voor gebruik in externe visualisatietools.

We maken werk van ongestructureerde data!

REsultaat


De relaties tussen duurzame technologieën en bedrijven zijn in kaart gebracht! De Chord flare visualisatietechniek toont de verbondenheid en interacties tussen de verschillende cleantech bedrijven. De dikte van de visualisatie is een maat voor de sterkte van dat verband.

Deze relaties zijn relatief objectief en worden realtime geüpdatet. Zo is de interactie tussen bedrijven enerzijds en de omvang van het netwerk anderzijds gemakkelijk te monitoren.

Daarnaast stelt Vectr Consulting i-Cleantech in staat de cleantech concepten te verbinden met officiële NACE-codes. Dit zijn Europese statistische categorieën voor economische activiteiten. Cleantech concepten zijn niet door de NACE-codes, maar met woorden gedefinieerd. Door bedrijven met hun NACE-codes te observeren en te linken aan specifieke cleantech concepten onthullen we, met behulp van technieken in datavisualisatie, de verhoudingen tussen NACE-codes en cleantech concepten.

Het realtime karakter van de resultaten van onze opzet laat toe de evolutie in het cleantech ecosysteem van nabij te volgen, dit was vroeger heel wat complexer. Dit instrument helpt i-Cleantech Vlaanderen met het meten en verifiëren van hun doelen en missie en blijft dit ook in de toekomst doen.

Dankzij ons smart data product kan i-Cleantech Vlaanderen hun doelen en missie meten en verifiëren!

clint-adair-68588-unsplash.jpg
american-public-power-association-419672-unsplash.jpg

Ontdek andere projecten