AI Journey Vlaamse overheid

AI Journey Vlaamse overheid

November 2018 - Vectr.Consulting en de Vlaamse Overheid streven samen naar een slimmere, efficiëntere en data gedreven overheid. Geen vanzelfsprekende opdracht, zo blijkt. Het is niet voor alle ambtenaren even eenvoudig om de business waarde van NLP en AI in een overheidscontext in te schatten. Om dit mogelijk te maken deed de Vlaamse Overheid beroep op Vectr.consulting. Wij bieden met een team data experten onze kennis, ervaring en inzichten aan. Samen tasten we de mogelijkheden en de grenzen van de technologie af, binnen een overheidscontext. Een inspirerende reis, met de eerste Belgische NLP-hackathon als tussenstop, leidt tot nieuwe inzichten voor de ambtenaren. Tijd om samen met de program manager Artificial Intelligence van Informatie Vlaanderen, Marijke Verhavert, terug te blikken op de technologische innovatie revolutie die we de laatste weken samen aanwakkerden.

We zetten samen de eerste 3 stappen richting een data gedreven overheid.

• Stap 1: inspireren: Als startpunt van de AI journey inspireren en triggeren we ambtenaren. We schetsen de mogelijkheden en de beperkingen van AI en NLP in een overheidscontext.

• Stap 2: innoveren: De eerste Belgische NLP hackathon werd een platform waar hackers en ambtenaren elkaar ontmoeten. Hackers vinden creatieve oplossingen en komen uit hun tech bubble door een hand te reiken naar de ambtenaren. Business meets IT, bruggen worden geslagen, ideeën en use cases worden afgetast in eerste prototypes en bijhorende pitches.

• Stap 3: concretiseren: Een terugkomdag concretiseert en toont wat vandaag mogelijk is voor overheden met AI en NLP. Het moedigt de verschillende departementen verder aan om aan de slag te gaan met de nieuwste technologieën en schept de juiste verwachtingen. De vertaalslag naar eerste projectdefinities en budgetinschattingen zorgen voor juiste en gevalideerde slaagkansen, mét bijgestelde businesswaarde en impact.

De transformatie naar een data gedreven overheid.

Informatie Vlaanderen ondersteunt de Vlaamse overheidsdiensten bij het vermarkten, digitaliseren en verbeteren van hun dienstverlening. Onder meer met hun programma Artificiële Intelligentie werken ze aan hun digitaal leiderschap. Hun programma zorgt voor kennisopbouw in de Vlaamse Overheid en versnelt resultaten in AI waarbij onze digitale overheid slimmer, menselijker en autonomer wordt.

Informatie Vlaanderen heeft als missie de overheid te ondersteunen in haar digitale transformatie om een volledig data gedreven overheid te worden. Een missie waar Vectr.Consulting graag mee haar schouders onder zet. Samen denken we na over hoe we overheden kunnen stimuleren om meer artificiële intelligentie te implementeren in hun dagelijkse werking en dit op hun programma roadmap te zetten.

Is het water tussen de ambtenaren en AI te diep?

AI-implementatie wordt geremd door een tastbaar gebrek aan use cases in een overheidscontext. Marijke Verhavert, program manager Artificial Intelligence van Informatie Vlaanderen legt uit: “AI, NLP of natuurlijke taalverwerking is moeilijk te vatten voor mensen die aan business kant zitten en niet met NLP bezig zijn. Dit maakt het moeilijk om use cases te vinden die relevant zijn voor de overheid en om experimenten met AI of NLP op te starten. Leveranciers willen wel demo’s geven over NLP maar dat gaat vaak over use cases buiten de overheid. Bovendien hangt veel af van de dataset, de ideeën die er leven of de concrete use case.”


Er is dringend nood aan een concretisering die de AI-revolutie aanwakkert binnen onze overheid. Voor velen zijn AI en NLP nog te abstracte begrippen om er zelf als eerste mee aan de slag te gaan. Het is tijd om het water tussen de ambtenaar en innovatieve technologieën minder diep te maken. Als Smart Data Innovator werkt Vectr.Consulting mee aan de vertaalslag tussen artificiële intelligentie en de Vlaamse overheid.

Tijd voor een duidelijke AI scope in een overheidscontext

“Een hackathon is een opportuniteit om de mogelijkheden van NLP specifiek binnen de overheid te ontdekken.” Maar wanneer Marijke de collega’s vertelt over de eerste Belgische NLP hackathon heerst er onzekerheid. “Heb ik wel een goede use case? Welke soort data heb ik nodig? Is NLP wel relevant voor mijn departement?”, vragen ambtenaren zich af.

Om de mogelijkheden en de beperkingen van NLP te verduidelijken en om use cases te triggeren, organiseert Informatie Vlaanderen samen met Vectr.Consulting een inspiratiedag. “Vectr slaagde erin om die moeilijke technologie op een laagdrempelige manier uit te leggen aan mensen van de business. Bovendien konden zij ook use cases en referenties aanbieden vanuit andere overheidscontexten, wat heel sprekend is voor ons als overheidsmensen.” legt Marijke uit.

Data experts van Vectr.Consulting triggeren ambtenaren door tools, tips en tricks aan te reiken tijdens de inspiratiedag en geven hen genoeg bagage om zelf aan de slag te gaan. Met succes zo blijkt, want er werden 21 NLP use cases gecreëerd en gepitched aan de hackers. Onze Vlaamse Overheid ziet waar artificiële intelligentie en NLP waarde kunnen bieden.

Maatschappelijk relevante NLP use cases die de overheid slimmer en efficiënter maken.

Maar welke use cases zijn ook voor productie vatbaar? Marijke analyseert: “Het is duidelijk dat use cases waarbij vooral gezocht wordt naar het categoriseren van grote hoeveelheden tekst, het zoeken van verbanden tussen tekstdelen, het relateren van documenten of het zoeken van nieuwe topics in teksten, onderzocht en opgelost werden door hackers.”

Concreet is er voor VDAB gezocht naar zachte competenties of skills in cv’s en in het job aanbod. Er is ook gezocht naar topics in de documenten van VLAIO, zodat er op een snelle manier een categorisatie kan gebeuren van projecten. Bij andere use cases scande men naar mandaten in bestuursdocumenten van lokale besturen. Deze cases zijn enorm relevant voor de overheid omdat het een significante tijdswinst kan opleveren. Bovendien biedt het inzichten die vandaag, zonder de technologie, niet beschikbaar zijn.


De eerste Belgische NLP hackathon als ontmoetingsplatform voor hackers en ambtenaren.

Hackers werken 10 dagen aan een oplossing voor hun use case en bouwen hun proof-of-concepts. De laatste dag van de hackathon stellen ze hun resultaten voor met filmpjes, zodat de ambtenaren de resultaten snel en eenvoudig kunnen voorstellen aan hun collega’s of management.

De wedstrijd kan beginnen. De deelnemers zijn verdeeld in 3 categorieën: studenten, start-ups, en de algemene categorie waar iedereen met elkaar in competitie gaat. De jury bestaat uit overheidsmensen en het publiek in de zaal dat online meestemmen.


“In de start-up categorie is Vectr.Consulting de grote winnaar geworden. Ze hebben qua oplossing een creatief project neergezet. Ze hebben niet alleen de case opgelost zoals gevraagd, maar ze zijn met extra mogelijkheden gekomen, zoals het creëren van een knowledge graph. Vectr.Consulting slaagde erin de use case te beschrijven vanuit business perspectief en de meerwaarde van NLP mogelijkheden te tonen in hun filmpje.”

Van use case naar NLP project

Om NLP successen binnen de overheid te garanderen, organiseerde AIV een terugkomdag waar met behulp van de expertise van Vectr.Consulting de business cases voor de NLP use cases uitgewerkt werden. Een essentiële stap in de AI journey om samen met de ambtenaren vanuit een business perspectief naar de use cases te kijken en te bepalen wat er werkelijk kan gedaan worden met de gepresenteerde NLP Poc’s en prototypes van de hackathon.

Marijke blikt terug op die cruciale dag: “Tijdens de terugkomdag gingen we kijken hoe we een business case voor een NLP project kunnen opstellen, hoe we dat kunnen budgetteren en wat de verschillende componenten zijn van een NLP Project. Dat is niet evident voor ons, want wij kennen nog niks van NLP. Daarom hebben we ons laten begeleiden door data experten van Vectr.Consulting die ons op een leuke en behapbare manier inzicht hebben gegeven in hoe we het moesten aanpakken. We kregen NLP componenten aangereikt op kaartjes en we moesten dat dan op een groot bord bij elkaar plakken per project.”

2 Data experten van Vectr.Consulting deden die dag samen maar liefst 8 NLP workshops, gemodereerd door een data translator van Vectr.Consulting. Marijke is zeer tevreden over het resultaat: “De hands-on aanpak van hun NLP workshop maakte het zeer inzichtelijk. Enerzijds voor het project op zichzelf, maar anderzijds ook om te kijken naar de elementen die continue terugkomen bij de projecten van de overheid.”

Een succesvolle AI journey met gelijkgestemde reispartners

Als Vectr.Consulting zijn we vereerd dat we samen met de Vlaamse Overheid de AI revolutie mochten aanwakkeren. Ook Marijke blikt tevreden terug: “De implementatie van een AI project is zoals samen op reis gaan. Je weet waar je naartoe wilt en je weet wat je wilt beleven, maar daar stopt het. Vervolgens ga je op reis en kom je allerlei dingen tegen, je mening verandert, je wilt toch nog iets extra beleven of je ziet ergens nog een opportuniteit. Dat betekent dat je als leverancier niet op een traditionele manier projecten komt verkopen, maar dat je een partnerschap aangaat en samen met de business op zoek gaat naar de mogelijkheden en ontdekkingen. In mijn ogen is dat een basishouding die Vectr.Consulting heel duidelijk naar voor brengt. Dat is waarom de NLP hackathon onder andere samen met Vectr.Consulting is gerealiseerd.”

We hebben genoten van onze reis en kijken uit naar het vervolg van de AI revolutie.

Leer meer over dit project

Geïnspireerd door dit verhaal of vragen over dit project? Benieuwd hoe we kunnen samenwerken? Laat het ons weten!

Name *
Name
Tap into the power of graph models and propagate this wisdom

Tap into the power of graph models and propagate this wisdom

How to create your own natural language processing pipeline?

How to create your own natural language processing pipeline?