All tagged NEO4J

Het gebruik van open data draagt bij tot administratieve vereenvoudiging

We built a graph model and a web application which allows journalists, whom were the original target clients, and other interested audiences to navigate the complex interactions amongst politicians and political parties. Also for the Federal Government, a graph architecture was set up to manage open linked data. A lot of the public data is linked with other public data, and knowing where these data can be found is crucial for data governance.

AI Journey Vlaamse overheid

De Vlaamse Overheid streeft naar een data gedreven overheid waarin AI en NLP een cruciale rol spelen. Er is nood aan een concretisering die de AI-revolutie aanwakkert. Een inspiratiedag triggert use cases, de hackathon toont de mogelijkheden en de terugkomdag creërt business cases waar de ROI scherp gesteld wordt.