Introductie

Sabam is de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. Sabam int, verdeelt, administreert en beheert auteursrechten voor alle aangesloten rechthebbenden. Hoewel Sabam vaak enkel met muziek wordt geassocieerd, heeft ze een multidisciplinair karakter. De inkomsten van Sabam zijn de commissies op de geïnde en uitgekeerde auteursrechten. Om zoveel mogelijk uit te keren aan haar leden, moeten de commissies en de kosten van Sabam zo laag mogelijk gehouden worden.


Gestimuleerd door technologische nieuwigheden staat dit model, en dan vooral het muziekluik, steeds meer onder druk. Al jaren dalen de verkoopcijfers van cd’s, steeds meer streamingdiensten komen op de proppen met abonnementsformules of verdienmodellen gebaseerd op reclame-inkomsten en het eigenaarschap van muziek is een vaag begrip geworden. Ook de inkomsten voor de auteurs zijn in dit model zeer laag. Vaak is er sprake van micro-inningen.

Die andere manier van muziekbeleving heeft zijn inslag op de aard en hoeveelheid van gegevens die Sabam moet verwerken. Toen de muziekstreaming in z’n kinderschoenen stond kreeg Sabam relatief kleine gegevensbestanden te verwerken, van een klein aantal aanbieders.

Een geëvolueerde streamingmarkt in combinatie met globale tendensen bij het innen van auteursrechten zorgt ervoor dat kanalen als YouTube en Deezer gigantische bestanden met ongekuiste globale gebruikersdata doorsturen aan auteursverenigingen als Sabam. Hieruit moet Sabam zelf de relevante informatie filteren en matchen met de correcte leden. Bovendien wordt deze opdracht nog bemoeilijkt door wijzigingen, fouten en onvolledigheden in de doorgestuurde informatie.

De groeiende hoeveelheden data leggen een alsmaar grotere druk – en stijgende kosten - op de ICT-infrastructuur van Sabam. Om hun leden dezelfde kwalitatieve service aan te bieden, is meer computerkracht nodig. Een uitbreiding van de huidige IT-apparatuur wil Sabam vermijden, aangezien de licentiekosten voor deze infrastructuur evenredig stijgen. Deze staan in schril contrast met het quasi vaste inkomen van Sabam en de lage omzet in de online business. Het is om deze transitie op een kwalitatieve, duurzame en kostenefficiënte manier de baas te kunnen en om concurrentieel te blijven ten opzichte van andere auteursrechtenbeheerders dat Sabam samenwerkt met Vectr.Consulting.


Concept en oplossing

Veel betrokkenen en nog meer meningen: aan een hoofdproces sleutelen is steeds een gevoelige kwestie. Het is dus belangrijk dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Op basis van ideeën aangereikt door Sabam, zoekt Vctr.Consulting een oplossing die aansluit bij de organisatie.

Aan de hand van een presentatie over de verschillende mogelijkheden starten we onze samenwerking. Met oog voor de gevoeligheden en het tempo van Sabam lanceren we een acceleratorproject om de innovatieve ideeën te capteren en versterken. Dit afgebakend testproject, waarbinnen de requirements en user stories samen met Sabam-medewerkers zijn besproken, bewijst zijn potentiële waarde en creëert een draagvlak om met de hele organisatie een innovatief parcours verder te zetten.

Zowel op vlak van foutenmarge als kostenefficiëntie hebben vergelijkende tests positieve resultaten. Op basis van de nieuwe algoritmes hebben we de doorlooptijd van het proces gevoelig verkort. Daarnaast is de gebruikte hardware technologieonafhankelijk en schaalbaar wat resulteert in een licentievrij gebruik en de mogelijkheid om relatief goedkoop de verwerkingscapaciteit sterk te vergroten.


Resultaat en toekomst

Met de hulp van Vectr.Consulting is Sabam begonnen aan een innovatietraject met reeds mooie resultaten uit een eerste project. We zijn erin geslaagd om met vergelijkbare apparatuur de verwerkingstijd van databestanden met factor drie te verminderen, zonder dat de datamatching aan kwaliteit inboet. Dit doet de kostprijs van het online verwerkingsproces drastisch dalen.

De gebruikte hardware is onafhankelijk van een licentie en schaalbaar. Indien nodig, laat deze omgeving toe om de infrastructuur te vergroten zonder dat dit een onoverkomelijke financiële afdruk nalaat. De optimalisatie met betrekking tot computertijd en kosten is de eerste vrucht die Sabam plukt van dit innovatietraject. Het vervolgproject om nog meer benefits uit de nieuwe architectuur te halen is reeds gestart.

Opdrachten worden steeds vervuld door de efficiëntste technologie. Algoritmes leren bij op basis van relevante feedback. Sabam-medewerkers verzorgen zelf het onderhoud en de ondersteuning van deze systemen. Graag wil Vectr.Consulting Sabam ook hierin bijstaan.

Met onze kennis en expertise biedt Vectr.Consulting een roadmap om de focus en het draagvlak nog meer van optimalisatie naar innovatie te verleggen.